Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Απολυτίκιον Αγίου Μελετίου

Το Απολυτίκιο-Κοντάκιο-Μεγαλυνάριο του Αγίου Μελετίου του εν Υψενή της Ρόδου, από τον Πρωτοψάλτη Ευγένιο Χαρδαβέλλα."Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση