Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου Αγίας Άννας

        κρως συγκινητικ κα μ τν δέουσα κκλησιαστικ μεγαλοπρέπεια ταν ποδοχή που πιφυλάχθηκε π τν Ροδίτικο λαό, στ ερ Λείψανο τς γίας κα νδόξου Θεοπρομήτορος ννης, τς μητρς τς Θεοτόκου.


       δίδετο ασθησις σν κυρία ψεν ν κάλεσε τν μητέρα της, πρς ελογίαν κα γιασμν το εσεβος πληρώματος, πο πρόθυμα νταποκρίθηκε στ κάλεσμα, νάντια στ ρεμα τς σημερινς θεϊστικς κοινωνίας.


       Τ ερ Λείψανο μεταφέρθηκε στν ερ Μον Παναγίας ψενς π τν ερ Μον Σταυρονικήτα το γίου ρους, που κα φυλασσόταν, μετ π τν σχετικ πίσημη δεια κα γκριση τς ερς Κοινότητος, συνοδευόμενο π τν Καθηγούμενο τς ερς Μονς Σταυρονικήτα ρχιμανδρίτη π. Τύχωνα κα τν π. Θεοφάνη, ερομόναχο τς ν λόγω Μονς.


        Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. Κύριλλος,  ποδέχτηκε τ Τίμιο Λείψανο τς ριστερς χειρς τς γίας ννης τ σπέρας τς Τετάρτης τς 26ης κτωβρίου στν δρόμο κριβς ξω π τν, π νέγερση, ερ Να το σίου Μελετίου, κτίτορος τς ερς Μονς.


     γημα το φιλοχρίστου στρατο μετ το δίου το Στρατηγο πλαισίωσε τιμητικ τν πομπή, ν παρουσία δωσε κα πολιτιστικς σύλλογος το χωριο τς Λάρδου μ νέα παιδι νδεδυμμένα τν τοπικ παραδοσιακ στολή, ντείνοντας τ θνικοθρησκευτικ παλμ πο πάντοτε συνέχει τ γένος μας, διαίτερα μως ατς τς μέρες.


      ν συνέχεια, τελέστηκε Δέησις κα κολούθως, Πανηγυρικς σπερινός, ναποτιθεμένου το ερο Λειψάνου στ κέντρο το Ναο πρς προσκύνησιν π τος πιστος πο συνέρρεαν, ελαβικ κα κετευτικά, καθ’λην τν διάρκειαν, στε ν λάβουν τν ελογία π τν κτινοβολοσα θεία χάριν χείρα της, ατν πο νέθρεψε τν Τροφν τς ζως μν, τν Μητέρα το Κυρίου.


ν τας πρεσβείαις Χριστ Θες λέησον κα σσον μς, μήν.                                                            ΒΙΝΤΕΟ 26ης Οκτωβρίου - Tharri TV


Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 -ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ-

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΕΝΔΟΞΟΥ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΝΝΗΣ

(Φορητή εἰκών, 16ου αἰ.)


        Ἔχομεν τήν τιμήν νά σας προσκαλέσομεν νά παρευρεθείτε στην Υποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς ἀριστερᾶς χειρός τῆς ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΝΝΗΣ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τήν 26ην Ὀκτωβρίου 2016, ἡμέρα Τετάρτη.

         Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ.Κυρίλλου, θά φιλοξενήσουμε το Ἱερό Λείψανο μέχρι καί τήν Δευτέρα 31η Ὀκτωβρίου 2016, συμφώνως πρός τό ἐπισυναπτόμενο πρόγραμμα.

         Ἡ παρουσία σας καί ἡ συμμετοχή σας εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας θά προσφέρει εἰς ἠμᾶς μεγάλην χαράν καί τιμήν.Τό καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς θά παραμένει ἀνοιχτό
 ἀπό τίς 7:00π.μ. ἔως τίς 9:00μ.μ.
καθ' ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος.  

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

«Οὐχ ὥσπερ Εὔα σὺ τίκτεις ἐν λύπαις
χαρὰν γὰρ ἔνδον Ἄννα κοιλίας φέρεις»
(Ἀπὸ τὸ Συναξάρι)

Ἡ Ἁγία Θεοπρομήτωρ Ἄννα ἀνήκει εἰς τὰ ἱερὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐκλήθησαν νὰ ὑπηρετήσουν τὴ θεία βουλὴ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων μέ τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Θυγατέρα τοῦ Ματθᾶν ἀπὸ τὴ φυλὴ Λευὶ καὶ τῆς Μαρίας. Εἶχε δυὸ ἀδελφές, τὴ Μαρία, μητέρα τῆς Σαλώμης καὶ τὴν Σοβή, μητέρα τῆς Ἔλισσαβετ, ἡ ὁποία γέννησε τὸν Πρόδρομο. Ἡ Ἄννα ἦλθε εἰς γάμον μὲ τὸν Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα. Εὐσεβεῖς καὶ οἱ δυό με φόβον Θεοῦ. Προσέχουν στὴ ζωή τους καὶ ρυθμίζουν τὶς πράξεις τους σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο νόμο. Ζοῦν μὲ ταπείνωση στὴν ἀφάνεια. Ἡ ἀρετὴ ὅμως ὅσο κι ἂν σκεπασθῆ ἀπὸ τὴ μετριοφροσύνη γίνεται φανερή, ὅπως φανερὸ γίνεται καὶ τὸ ἀόρατο ἄρωμα τοῦ λουλουδιοῦ.


Ἡ παράδοση μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴν κατοικία τους, ὅτι ἦταν ἐκεῖ κοντὰ στὴν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἔτσι ἡ Ἄννα εἶχε κοντά της γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ δίψα τῆς ψυχῆς της μὲ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ τὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, τὸν ὁποῖον, ἄλλοι, γιὰ νὰ τὸν ἀπολαύσουν ἔπρεπε νὰ ἔλθουν μὲ κοπιαστικὸ ταξείδι ἀπὸ μακρυά. Ἀλλὰ τὸ ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα δὲν εἶχαν παιδιὰ καὶ τὰ δῶρα τῶν ἄτεκνων δὲν ἔγινοντο δεκτὰ στὸ Ναό.

Μὴ φέροντας, τὴ ντροπὴ αὐτὴ τῆς ἀτεκνίας ἡ Ἁγία Ἄννα ἐπολιόρκησε μαζὺ μὲ τὸν Ἰωακεὶμ τὸ θρόνο τῆς θείας δωρεᾶς. Πολιορκία διὰ προσευχῆς ἐπίμονος, θερμὴ ἐπὶ χρόνια, μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ προσευχή, δικαίων ἀνθρώπων. Ὁ οὐρανὸς ὅμως σιωπᾷ. Ποιὸς γνωρίζει γιατί; «Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;» Ποιὸς εἶναι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζει τὰ ἀνεξερεύνητα κρίματα τοῦ Θεοῦ; Ἡ Ἄννα κάνει τάμα «Τὸ γεννησόμενον δοτόν σοι προσάξωμεν». Ἂν μὲ ἀξιώσεις νὰ γίνω μητέρα, τὸ παιδὶ ποὺ θὰ μοῦ δώσης θὰ τὸ προσφέρωμε ἐγὼ καὶ ὁ Ἰωακεὶμ ἀφιέρωμα σὲ σένα Θεέ μου. Ὁ οὐρανὸς ἐξακολουθεῖ νὰ μὴ δίδει ἀπάντηση. Ἡ Θεία βουλὴ ἔχει τὸ σχέδιό της. Οἱ δίκαιοι ὅμως δοκιμάζονται. Δὲν ἀπελπίζονται, οὔτε γογγύζουν. Κι ὅταν φθάνουν στὴν ἡλικία τοῦ γήρατος καὶ μαραίνεται ἡ ἐλπίδα καὶ τότε παραμένουν δοῦλοι τοῦ Θεοῦ μὲ ὑποταγὴ στὸ θέλημά του.


Ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ, δοκιμάζοντας τὴν ὑπομονὴ τῶν δικαίων, ἑτοιμάζει ἔργο θαυμαστό. Προετοιμάζει τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα τῆς μητέρας τοῦ Θεοῦ. Ἀφήνει τὸν Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄννα νὰ δοκιμασθοῦν «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ» γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν «εὔχρηστα σκεύη ἐλέους», μὲ τὰ ὁποῖα σκεύη, ὡς ὄργανα θὰ ἀπεργασθῆ ὁ Θεὸς τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι προσωπολήπτης. Τὸ ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ἐξελέγη ὡς καλὴ ρίζα ποὺ θὰ δώση τὸ θαυμαστὸ βλαστὸ τῆς παρθενίας, ὄχι δι᾿ ἄλλον λόγον, ἀλλὰ χάρις στὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐσεβείας τους καὶ γίνονται μὲ θαυμαστὸ τρόπο σὲ προκεχωρημένη ἡλικία γονεῖς. «Ἔδει γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ ἄφραστον καὶ συγκαταβατικὴν σάρκωσιν προειδοποιηθῆναι τοῖς θαύμασιν».

Ἔπρεπε, γράφει ὁ ἱερεὺς Δαμασκηνός, ἡ συγκατάβασις τοῦ Θεοῦ νὰ γίνῃ ἄνθρωπος νὰ ξεκινήσῃ μὲ τὸ θαῦμα. Ἡ στείρα καὶ γερόντισσα Ἄννα γίνεται μητέρα. Καὶ ποίου τέκνου μητέρα! Ἔδωσαν ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, ὡς ὁ πλέον καλλίκαρπος βλαστὸς τοῦ ἀνθρωπίνου δένδρου, τὸν ὡραιότερο καρπό, τοῦ ὁποίου ἡ χάρις καὶ ἡ εὐωδιὰ ἔφερε τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ. «Ὢ μακάριον ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὄντως πανάχραντον, ἀναφωνεῖ ὁ ἱερὸς πάλιν Δαμασκηνός, ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς κοιλίας, ὑμῶν ἐπεγνώσθητε... καὶ εὐαρέστως καὶ ἀξίως τῆς ἐξ ὑμῶν τεχθείσης ἐπολιτεύσασθε». Καὶ συνεχίζει: «Ἐνώπιόν σας, ὦ μακαρία συζυγία εἶναι ὑπόχρεως ὅλη ἡ δημιουργία διότι διὰ μέσου σας προσέφερεν εἰς τὸν Δημιουργὸν δῶρον ἀνεκτίμητον, μητέρα σεμνήν, ἀξίαν ἐκείνου ποὺ τὴν ἔκτισε. Ἔχετε τὰ πρωτεῖα ἀνάμεσα στοὺς φίλους τοῦ Θεοῦ, ὡς πρόγονοι τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων, ὡς μυστικὸν θησαυροφυλάκιον τῆς μακαρίας Τριάδος».


Ὅταν ἦλθε ὁ προσδιορισμὲνος καιρός, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα φέρουν «τὸ δεκτὸν δῶρον τους» στὸ Ναὸ τοῦ Κυρίου. Τηροῦν τὴν ἐντολὴ «ἀποδώσεις τῷ Κυρίῳ τὰς εὐχάς σου» καὶ ἐκπληρώνουν τὸ τάμα προσφέροντας τὴν τριετῆ θυγατέρα τους ἀφιέρωμα εἰς τὸν Θεόν.

Ἡ παράδοσις πληροφορεῖ ὅτι ἡ θεοπρομήτωρ Ἄννα ἀπέθανε εἰς ἡλικίαν 69 ἐτῶν καὶ ὁ Ἰωακεὶμ 80. Ἡ Θεοτόκος ἦταν 11 ἐτῶν ὅταν ἔμεινε ὀρφανὴ καὶ ἀπὸ τοὺς δυὸ γονεῖς της. Βρισκόταν ἀκόμη στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων.


Στὸν ἑορταστικὸ κύκλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἡ Ἁγία Ἄννα ἔχει μία ἰδιαίτερα τιμητικὴ θέση. Τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο ἑορτάζεται ἡ μνήμη της:

α) Στὶς 9 Σεπτεμβρίου, μαζὺ μὲ τὸν θεοπροπάτορα Ἰωακείμ, τὴν ἑπομένη τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, γιὰ νὰ τιμηθοῦν οἱ γεννήτορες τῆς Ὑπεραγίας Μητρὸς τοῦ Κυρίου,

β) Στὶς 9 Δεκεμβρίου ἑορτάζεται «ἡ παρ᾿ ἐλπίδα σύλληψις», τῆς Ἁγίας Ἄννης, καὶ

γ) Στὶς 25 Ἰουλίου ἑορτάζεται ἡ ὁσία κοίμησίς της.


Ἄξιον σημειώσεως εἶναι ὅτι εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ περιβόλι, ὅπως λέγεται, τῆς Παναγίας ἔχει καὶ ἡ Ἁγία Ἄννα μία ξεχωριστὴ θέση τιμῆς. Στὸ ὄνομά της τιμᾶται ἡ μεγαλύτερη καὶ ἀρχαιότερη ἐκεῖ Σκήτη. Ἀριθμεῖ 50 περίπου ἀσκητικὲς καλύβες, τὸ δὲ Κυριακό, ποὺ εἶναι μεγαλοπρεπέστατος Ναὸς πυκνὰ ἁγιογραφημένος εἶναι ἀφιερωμένος στὴ Γιαγιά, ὅπως χαϊδευτικὰ ἀποκαλοῦν οἱ ἁγιορείτες τὴν Ἁγία Ἄννα. Στὸ Κυριακὸ τῆς Σκήτης φυλάσσεται ἀνεκτίμητος θησαυρὸς τὸ ἀριστερὸ πόδι τῆς θεοπρομήτορος, εἰς δὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου φυλάσσεται ὁλόκληρη ἡ κνήμη τοῦ δεξιοῦ ποδιοῦ, ένῶ μέρος τῆς ἀριστερᾶς χειρός ερίσκεται στήν Ἱερὰ Μονή Σταυρονικήτα.


Ὁ πιστὸς τοῦ Κυρίου λαὸς πιστεύει ὅτι μεγάλη εἶναι ἡ δύναμις τῶν προσευχῶν τῆς βρεφοκρατούσης τὴν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ἄννης καὶ διὰ τοῦτο καταφεύγει στὴ μεσιτεία της καὶ στὶς προσευχές της, αἱ ὁποῖαι εἴθε νὰ μας σκεπάζουν. Ἀμήν.
                                             Ἀπολυτίκιον
                                                Ἦχος δ'.
 
"Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ."

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Πανηγυρικός Εσπερινός

Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας μας Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Υψενής Λάρδου Ρόδου προεξάρχοντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα Αγίου Όρους Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Τύχωνος.
Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Υποδοχή της εικόνος της Παναγίας Υψενής (ΦΩΤΟ)Την Ιερή και σεβάσμια Εικόνα της Παναγίας Υψενής υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης της Διακαινησίμου 3 Μαϊου, 2016, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. Κύριλλος και οι μοναχές της Μονής, όπως και ο πιστός λαός της Λάρδου και των γύρω χωριών.


Στον εσπερινό έψαλλε και ο Ιεραποστολικός Σύλλογος "Μέγας Βασίλειος" Θεσσαλονίκης.  


 Ο Σεβασμιώτατος συνομιλεί με τους νέους του Συλλόγου

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Υψενής


Την Ιερή και σεβάσμια Εικόνα της Παναγίας Υψενής, υποδέχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας της Διακαινησίμου 2 Μαϊου, το χωριό της Λάρδου.

 Η θαυματουργός  Εικόνα, η οποία τεθησαύρισται στο Καθολικό της Μονης έρχεται προς ευλογία και στήριξη των πιστών της περιοχής που προστρέχουν στην σκέπη Της να την ευχαριστήσουν και να Της εναποθέσουν τα προβλήματά τους.

Αφού περάσει  να σκορπίσει την χάρη της σε κάθε σπίτι, κάθε γωνιά και προπαντός κάθε καρδιά, πρόκειται να επιστρέψει στον μόνιμο τόπο διαμονής της,  το εσπέρας της  Λαμπροτρίτης.

Στο Μοναστήρι θα την υποδειχθεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ.Κύριλλος μαζί με τον πιστό λαό, κατά την διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού που θα τελεστεί στις 3 Μαϊου ώρα 6.00μ.μ την Τρίτη της Διακαινησίμου. Το πρωί της Τετάρτης η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7.00 π.μ.


Αναζήτηση