Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥχομεν τήν τιμήν νά σας προσκαλέσομεν νά παρευρεθείτε εἰς τήν Ὑποδοχήν το ερο Λειψάνου τς εράς Σιαγόνας το  ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, κ τς ερς Μονς Σταυρονικήτα το   γίου ρους, τήν 26ην  κτωβρίου 2018, μέρα Παρασκευή.


         Μέ τίς ελογίες το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου όδου κ.κ.Κυρίλλου, θά φιλοξενήσουμε τό ερό Λείψανο μέχρι καί τήν Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, συμφώνως πρός τό πισυναπτόμενο πρόγραμμα.


         παρουσία σας καί συμμετοχή σας ες τάς εράς κολουθίας θά προσφέρει ες μς μεγάλην χαράν καί τιμήν.
Αναζήτηση