"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Μεγαλομάρτυς Γεώργιε πρέσβευε υπέρ ημών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση