Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Η παραβολή του ασώτου για παιδιά

http://www.youtube.com/watch?v=fuJ25UwP-5g&feature=related

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση