"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα Ἐορτάστικῶν Ἑκδηλώσεων ἐπί τῆ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μελετίου τού ἑν Ὑψενή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση