Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα Ἐορτάστικῶν Ἑκδηλώσεων ἐπί τῆ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μελετίου τού ἑν Ὑψενή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση