Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

H Σύναξις της Παναγίας της Υψενής Τρίτη της Διακαινησίμου 2015


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση