Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Τρίτη της Διακαινησίμου - Σύναξη της Παναγίας Υψενής


Τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου Εἰκόνα περιφέρεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως  σὲ ὅλα τὰ σπίτια τοῦ χωριοῦ, προκειμένου νὰ λάβουν τὴν εὐλογία ΤηςΤὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, «λαῷ πεζοποντοποροῦντι καὶ θεαρέστως μέλποντι» τὸ Χριστὸς Ἀνέστη μεταφέρεται ἡ Εἰκόνα  στὸ «θρονί» Της.  Οἱ καμπάνες καὶ τὸ τάλαντο χτυποῦν χαρμόσυνα γιὰ τὴν ἐπὰνοδο  τῆς εἰκόνας καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρόδου κ. Κύριλλος ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ  Ναὸ στὸν αὔλειο χῶρο γιὰ νὰ Τὴν προϋπαντήσει. Στὴ  συνέχειᾳ ψάλλεται  ὁ Μέγας καὶ πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας Ὑψενῆς καὶ εὐλογοῦνται οἱ ἄρτοι ποὺ προσφέρουν οἱ πιστοί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση