Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Αγιασμός με Ιερά Λείψανα


Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ μέσα σὲ κλίμα ἀναστάσιμης χαρᾶς, τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμὸς μὲ τὰ Ἱερὰ Λείψανα, στὸν ἐξωνάρθηκα τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς, ἀνήμερα τοῦ ἑορτασμοῦ  τῆς Συνάξεως της Θαυματουργοῦ Εἰκόνος Της.

Ἀνεκτίμητος θησαυρὸς καὶ ἱερὸ καταφύγιο γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς, τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν ἁγίων ἀποτελοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας τὸ στερέωμα καὶ τὸ ἑδραίωμά της. Ἡ ἀξία τους δὲν ὑπολογίζεται μὲ ἱστορικὰ ἢ ἀρχαιολογικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ γνώμονα τὸ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ ὄφελος ποῦ ἀποκομίζουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν εὐλαβικὴ καὶ τιμητικὴ προσκύνησή τους. Ὁ πλοῦτος καὶ τὸ χρυσάφι λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «οὔτε νόσον ἀπήλασε πώποτε, οὔτε θάνατον ἐφυγάδευσε, μαρτύρων δὲ ὀστᾶ ἀμφότερα ταῦτα εἰργάσατο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση