Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Πάτερ Παίσιος - Οικογενειακή Ζωή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση