"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση