Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Νάμουν του σταύλου έν' άχυρο Κ. Παλαμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση