Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009Χριστός Ετέχθη!!!
Αληθώς Ετέχθη!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς"

Αναζήτηση